General

Úvodná strana
INZERCIA
FÓRUM
GALÉRIA
CHAT
KOMIKS
Kvízy
Prehľad akcií

Články

Vtáčkare
Chelicerata
Chov kŕmneho hmyzu
Slovník pojmov
Inteview
Literatúra

Chov vtáčkarov

Fotogaléria spermaték
Popis druhov
FAQ
Všeobecne
Potrava
Jedovatosť
Zvliekanie
Choroby
Rozmnožovanie
Určenie pohlavia
Bite reports Terárium
Veľkosť
Umiestnenie
Zariadenie
Technika
Rastliny

Kontakt

Naše bannery
Reklama
Napíšte nám
Links

Pterinopelma sazimai

Bertani, Nagahama & Fukushima, 2011

Popis: Celý rod tvoria dva druhy Pterinopelma sazimai, Bertani, Nagahama & Fukushima, 2011 a Pterinopelma vitiosum (Keyserling 1891). Prvá zmienka o tomto rode vychádza z Pocock, 1901 a následných synonymizácií až do roku 2011 kedy bol rod opäť obnovený. Rod Pterinopelma je blízky príbuzný rodom Lasiodora, Nhandu a Vitalius. Okrem podobných spematék a bulbov je rod presne definovaný: samce Pterinopelma majú prolaterálny inferiorný kýl na bulbe - nerovnomerne ozubený, samice aj samce sa od rodu Lasiodora odlišujú neprítomnosťou stridulačného aparátu, samice sa od rodu Nhandu odlišujú neprítomnosťou dlhého ochlpenia na karapaxe, od rodu Vitalius prítomnosťou obranných chĺpkov typu III u Pterinopelma sazimai, alebo tým, že sternum je širšie ako dlhšie u Pterinopelma vitiosum. Typ obranných chĺpkov III absentuje u Pterinopelma vitiosum avšak oba druhy majú typ I u oboch pohlaví. Rozdiel medzi oboma druhmi je u samíc zrejmý hlavne sfarbením Pterinopelma sazimai. Samce po adultnom zvleku sa dajú odlíšiť na základe sfarbenia u Pterinopelma sazimai je čierneho sfarbenia a u Pterinopelma vitiosum je hnedý. Samica Pterinopelma sazimai je nádherne dúhovo modro sfarbený druh vtáčkara. Samec má dva tibiálne háky.

Veľkosť: Okolo 4-5 cm v tele.

Obranné správanie: Nepatrí medzi vyslovene agresívne druhy.

Pôvod: Brazília (štát Bahia, Andaraí, Parque Nacional da Chapada Diamantina)

Spôsob života: Nadmorská výška nájdenej samice bola 1300 m. nm. Mladé jedince boli nachádzané pod kameňmi, teplota 25 stupňov, pri 64 percentnej relatívnej vlhkosti vzduchu.

Podmienky: Nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky.

Doba dospievania: 2 – 4 roky

Dĺžka života: -

Dostupnosť: -

Orientačná cena: -

 

Nové príspevky vo fóre

V príprave

Audit návštevnosti TOPlist.cz